Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2018

Opinnäytetyö julkaistu: Työnantajakuvan kehittäminen rekrytointiprosessin edistäjänä

Ensimmäinen SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce -hankkeen toimeksiannosta tehty opinnäytetyö on julkaistu. Opinnäytetyön aiheena on Työnantajakuvan kehittäminen rekrytointiprosessin edistäjänä. Tekijät ovat Maiju Juvonen ja Marja Piironen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta (Ylempi AMK).
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018061213614

Tervetuloa Joensuuhun! – SMErec-tiimi toimi isäntänä huhtikuun kansainvälisessä partneritapaamisessa

Tähän mennessä olemme tavanneet SMErec-hankkeessa kansainvälisiä kollegoitamme Belgiassa ja Saksassa. Kolmas kv-tapaaminen oli sovittu Joensuuhun 11.–12.4.2018. Suomen hanketoteutuksen koordinaattorina Karelia-ammattikorkeakoulu oli lupautunut vastaamaan tapaamisen järjestelyistä. Tapaamisen ohjelman suunnitteluun saimme mukaan Karelia-ammattikorkeakoulun matkailun toisen vuosikurssin tapahtumajärjestämisestä kiinnostuneet opiskelijat Kati Jumppasen, Nelli Turusen ja Anna Tiippanan.

Opiskelijat aloittivat kanssamme tapahtuman suunnittelun jo viime vuoden puolella ja ylpeinä me saimme esitellä kutsun partnereillemme Wernigeroden tapaamisessa marraskuussa 2017.  Oli hienoa huomata, kuinka innostuneita partnerimme olivat huhtikuun tapaamisesta ja matkasta Suomeen.

Talven aikana palaveerasimme Katin, Nellin ja Annan kanssa säännöllisesti tulevan tapahtuman järjestelyistä. Ennen h-hetkeä meillä olikin kasassa kattava ohjelmakokonaisuus, johon opiskelijat olivat suunnitelleet vieraillemme mm. opastuskierroksen sekä mahdollista lisäohjelmaa Joensuussa.

H-hetki käsillä, vieraat saapuvat

Ensimmäiset vieraamme saapuivat Joensuuhun jo partneritapaamista edeltävän päivän aamuna, joten SMErec-tiimi otti vieraat vastaan opiskelijoiden kanssa jo puolilta päivin. Olimme vuokranneet iltapäivän ajaksi pikkubussin, jolla pystyimme hakemaan vieraat lentokentältä ja esittelemään heille Joensuuta. Opiskelijoiden toteuttama opastuskierros oli kiinnostava kokonaisuus historiaa ja tämän päivän kaupunkia opiskelijatwistillä maustettuna. Jokiaseman lounaan yhteydessä opiskelijat kertoivat vielä Belgian partnereillemme suomalaisesta ammattikorkeakouluopiskelusta sekä mm. kansainvälisen vaihdon kokemuksiaan.

Kansainväliset vieraamme ihastelivat kaupunkiamme, joka näyttäytyi heidän silmiinsä varsin vireänä liikuntakaupunkina. Opiskelijoiden integroiminen mukaan hankkeen tapaamiseen ilahdutti heitä kovasti. Opiskelijoillemme he kertoivat oman maansa opiskelusta sekä kyselivät opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmista.

Partneritapaaminen aluillaan

Puolentoista päivän mittainen partneritapaamisemme järjestettiin Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella. Tapaamiseen osallistuivat Saksasta Hochschule Harzin Manuela Koch-Rogge ja vararehtori Georg Westermann, Belgiasta University College Ghentin Katrien Cobbaut ja Griet Van der Vurst sekä SMErec-tiimi kokonaisuudessaan. Isäntinä olimme lisäksi kutsuneet tapaamiseen ammattikorkeakoulun edustajina vararehtori Pekka Auvisen, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvosen sekä ohjausryhmä- ja yritysedustajana Bittigurun Janne Mustosen.

Tämänkertaisen tapaamisen tavoitteena oli käydä läpi kunkin projektin eteneminen sekä jatkaa projektien välisen yhteistyön konkretisointia työpajassa. Lisäksi kävimme keskustelua yhteisen kehittämistyömme tiedotuksesta ja tulosten levittämisestä. Tapaamisen aluksi vararehtori Pekka Auvinen toivotti vieraat tervetulleiksi ja kertoi Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä sekä rahoituksesta, joka poikkeaa paljon esimerkiksi Saksan liittovaltiomallista.

Kehittäminen keskustelutti

Tervetulokeskustelujen jälkeen ensimmäisen päivän ohjelmassa oli projektien etenemisen läpikäynti. Suomen konsortio esitti oman projektinsa tilanteen toimenpiteittäin. Karelia-amk ja JOSEK Oy:n toteutus kuluneen puolen vuoden aikana on keskittynyt valmennusten lisäksi erityisesti JOSEKille suunniteltavan digitaalisen työkalun sisällön tuottamiseen. Turun ammattikorkeakoulu kertoi viimeistelevänsä parhaillaan Virtuaali-CV-sovelluksen vaatimusmäärittelyä, mikä virittikin keskustelua muiden partnereiden kanssa. Myös Belgian partneri kertoi esittäneensä vaatimusmäärittelyä potentiaalisille palveluntarjoajille ja saaneensa heiltä palautetta toteutettavuudesta.

Belgian hankkeessa keskiössä on uuden Selection Buddy -työkalun luominen rekrytoinnin valintaprosessin tueksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen belgialaiset ovat jatkaneet vaatimusmäärittelyjen ja käyttötapakuvausten parissa. Lisäksi he ovat esitelleet suunnitelmia työnhakijoille ja hyödyntäneet saamaansa palautetta Selection Buddy -sovelluksen suunnittelussa. Työkalun on tarkoitus auttaa yrityksiä sopivan työntekijän eli matchin löytymisessä.

Saksan hankkeessa liikkeelle on päästy muita myöhemmin. Varsinainen hanketoteutus on alkanut vasta maaliskuussa 2018. Tämänkertaisessa tapaamisessa saimme kuulla erityisesti uudesta pilotista, jossa partnerimme tulevat olemaan mukana. Saksassa tullaan käynnistämään pilotti, jossa selvitetään, voitaisiinko oppisopimuskoulutuksen kiinnostavuutta lisätä lyhentämällä koulutuksen kestoa kolmesta vuodesta 1 ½–2 vuoteen. Alustavaan kyselyyn osallistuneet yritykset olivat suhtautuneet kokeiluun myönteisesti. Seuraavan tapaamisen yhteydessä tulemme luultavasti kuulemaan lisää kokeilusta sekä Saksan partnerin analyysiä kompetensseihin perustuvasta valinnasta.

Aamupäivän aikana kuulimme vielä tapaamiseen osallistuneen Bittigurun Janne Mustosen ajatuksia nähdystä ja kuullusta toimintojen esittelyistä sekä hienoja vinkkejä ja näkökulmia kehittämistyön tueksi.

Kurkistus Tikkarinteelle sekä iltapäivän työpaja

Projektipalaverin välissä pääsimme tutustumaan Karelia-amk:n kirjaston, kv-toimiston ja Simulan tiloihin informaatikko Kirsi Monosen, kv-koordinaattori Katriina Korhosen ja yliopettajamme Arja-Irene Tiaisen opastamana. Hoivapuolen simulaatioympäristö vakuutti partnerit laadullaan. Erilaisten hoivatilanteiden harjoittelu ja simulointitilojen muunneltavuus monialaisesti koulutuksen tarpeisiin antoivat kuvaa suomalaisesta ammattikorkeakouluopetuksesta.

Tutustumiskierroksen jälkeen hanketoimijat pääsivät työpajailemaan yhteisten teemojen ääressä. Karelian Arja-Irene toimi puheenjohtajana työnantajamielikuva ja perehdyttäminen -ryhmän työskentelyssä. Turun Antti sai vastuulleen rekrytoinnin ytimeen liittyvät teemat, joita olivat tarveanalyysi, haku ja valinta. Iltapäivän intensiivisten keskustelujen tuloksina ryhmämme saivat paljon uusia askelmerkkejä yhteistyölle jatkossa.

Toinen päivä – jatkosuunnitelmien kokoaminen

Toisena partneritapaamispäivänä kuulimme Karelia-amk:n lehtori Anssi Gröhnin raikkaan esityksen virtuaaliteknologian mahdollisuuksista rekrytoinnin ja oman osaamisen esittämisen tukena. Yhteisessä keskustelussa kiteytimme jatkosuunnitelmat konkreettisesta yhteistyöstä sekä viestinnästä ja tulosten levittämisestä. Turun ammattikorkeakoulu lupautui tässä yhteydessä myös loppukonferenssin järjestäjäksi syksyllä 2019.

Mitä tämä kansainvälinen partneritapaaminen sitten antoi ja kehitti?

Kaikki kansainvälisen verkoston partnerit ovat kiinnostuneet rekrytointi- ja valintaprosessien sekä työkalujen kehittämisestä. Jakaminen ja yhdessä oppiminen helpottavat asiantuntijoita huomioimaan kaikki näkökulmat omassa kehittämisessään. Tässä tapaamisessa saimme ideoitua paljon uusia toimenpiteitä. Ensimmäisenä näistä syksylle kaavailtu kansainvälinen World Cafe, johon meillä on tarkoitus kutsua mukaan myös rekrytointiosaamisesta kiinnostuneita suomalaisia yrittäjiä.

Kolmannen partneritapaamisemme yhteydessä myös rekrytointi- ja valintaprosessien työryhmätoiminta kehittyi harppauksella eteenpäin. Kaikkien partnerihankkeiden henkilöstö on nyt vakiintunut, mikä tuo rentoutta tapaamisiin. Puolitoista vuotta yhteistä taivalta on takana ja yhteinen näkemys selkeästi vahvistuu. Vaikka jokainen maa tekee omaa kokonaisuuttaan, niin paljon voidaan myös jakaa. Voimme todeta, että työkokous oli onnistunut ja kokoukselle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Sekä mukana olleet opiskelijat että hanketoimijamme saivat tapahtumajärjestelyistä positiivista palautetta. Kiitos Kati, Nelli ja Anna!

Kunnia Karelia-ammattikorkeakoulun innostuneille isännille – siinä vaiheessa, kun Saksan korkeakoulun vararehtori puhui opiskelijoidemme kanssa salibandyn ihmeellisestä maailmasta, kehui suomalaista ruokaa sekä kaupunkimme liikuntamahdollisuuksia, tunsimme onnistuneemme myös aluemarkkinoinnissa.

Lopuksi suunta kohti tulevaa

Tästä jatkamme kehittämistä yhteisten suunnitelmien mukaan. Ensi syksynä suuntana on Belgia, tällä kerralla World Cafe -painotuksella ja toivottavasti yrityskumppaneita mukanamme. Lähdetkö kanssamme matkalle marraskuussa?

Kirjoittajat:  Tanja Rimpilä ja Marja-Liisa Ruotsalainen

Work Smart Online Fair – uuden sukupolven osaamista esille uusin menetelmin

Karelia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat ovat vuodesta 2016 lähtien järjestäneet yhteistyössä hankkeiden kanssa paikallisille IT-alan yrityksille tapahtuman, jossa opiskelijat esittelevät omaa osaamistaan. Koko tapahtumajärjestely on integroitu mukaan opiskelijoiden kurssikokonaisuuksiin. Ja kuten IT-alaan kuuluu, toteutus on kehittynyt varsin iteratiivisesti vuosi vuodelta.

Vuosi sitten SMErec-tiimimme hyppäsi ensi kertaa mukaan toteutukseen ja lehtori Anssi Gröhn ideoi heti yhdessä opiskelijoiden kanssa 360°-videostriimin mukaan etäosallistumiseen.

Mitä tänä vuonna?

Tänä vuonna toteutusta lähdettiin suunnittelemaan opiskelijoiden projektitöiden kautta astetta laajemmalla skaalalla. Opiskelijaprojekteina suunniteltiin niin tapahtuman verkkosivut, viestintä, 360°-videostriimi, etäläsnäolorobotti-osallistuminen kuin AR-sovelluskin. Osaamisen esittelyn ja rekrytoinnin näkökulmasta opiskelijat esittelivät osaamistaan projektien sekä näiden lopputulosten kautta. Lisäksi SMErec-tiimi valmensi opiskelijoita tapahtumaa edeltäneessä yrityskontaktoinnissa.

Kolme askelta työelämään – SMErec tukee opiskelijoiden verkostoitumista työelämään

Pohjois-Karjalasta löytyy runsaasti erilaisia yrityksiä, joilla on tarvetta IT-osaajille. Useat yrityksistä tekevät varsin tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja tulevat kertomaan yrityksestä tapahtumiin, mutta paljon on puhetta myös suoran kontaktin merkityksestä valmistuvan opiskelijan ja uuden työntekijän urapolun alussa. SMErecin tavoitteena on auttaa opiskelijoita saamaan kokemuksia sekä työelämäyhteyksien luomisesta että oman osaamisensa esittelemisestä opintojen ja urapolun alussa.

Tapahtuman suunnittelusta vastanneet tietojenkäsittelyn opiskelijat saivat kevään aikana SMErec-tiimiltä valmennusta työelämätaitoihin. Valmennus sisälsi myös intensiiviosuuden siitä, kuinka yrityksiä kontaktoidaan kolme askelta työelämään -mallin mukaisesti.

Opiskelijavalmennuksissa kuvasimme opiskelijoille työnhakua mm. oppimistapahtumana ja neuvotteluna. Tällöin työnhaku on osaamisen ja odotuksien sovittamista työelämän todellisuuteen. Puhuimme opiskelijoille myös työyhteisön erilaisista rooleista ja kannustimme opiskelijoita kokeilemaan projekteissaan erilaisia rooleja.

Tavoitteemme on, että opiskelijoille suunnattujen SMErec-valmennusten ja tapahtumien myötä opiskelijat voivat luoda itselleen verkostoja alueen yrityksiin ja kuulla yrityksiltä näiden tarpeista.  Tavoitteena meillä on lisäksi luoda tilanteita, joissa virtuaaliteknologian keinoin saadaan kurottua välimatka umpeen niin, että etätilanteessa molemmat tahot – hakija ja työnantaja – voivat kokea verkkovälitteisesti olevansa tapaamisessa keskenään. Vahvemman kokemuksen myötä myös muistijäljen voidaan tällöin olettaa olevan vahvempi. Loppujen lopuksi molemmat osapuolet haluavat tutustua toiseen myös persoonatasolla, mihin virtuaaliteknologia antaa uusia mahdollisuuksia.

Tämän vuoden tapahtuma SMErec-tiimin silmin

Toisen vuosikurssin tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat olivat aloittaneet tapahtuman ja siihen liittyvien projektitehtävien suunnittelun ja toteutuksen jo alkukevään aikana. He olivat myös olleet pääasiassa sähköpostitse yhteydessä alueen IT-yrityksiin ja kutsuneet näitä toukokuun tapahtumaan. Myös me hankkeessa olimme yhteydessä alueen yrityksiin ja oli erittäin hienoa, että saimme tapahtumaan paikalle yhdeksän eri yritystä. Yrityksiltä saamamme palautteen mukaan tällaisille tilaisuuksille on ehdottomasti tarvetta ja kiinnostusta.

Toukokuussa Tiedepuistolla järjestetty Work Smart Online Fair -tapahtuma oli tutustumista puolin ja toisin. Tilaisuudessa opiskelijat esittelivät ensin omaa osaamistaan toteutettujen projektien kautta etänä ja paikalla. SMErec-tiiminä olimme erittäin ylpeitä opiskelijoiden esityksistä! Englanti kielenä vaikutti hyvin luontevalta tavalta esittää omaa osaamistaan. Esitysten myötä pääsimme tutustumaan IT-alan opiskelijoihin aivan eri tavoin kuin cv-tasolla on mahdollista. Jokainen toi oman persoonansa esiin, mikä on todella hienoa.

Tämän jälkeen myös yritykset saivat mikin. Meillä oli ilo kuulla seitsemän yrityksen terveiset opiskelijoillemme. Suurin osa paikalla olleista yrityksistä kertoi heti olevansa kiinnostunut harjoittelijoista ja monella oli myös kasvun myötä tarve rekrytoida uusia osaajia. Myös oman osaamisen esittely projektien kautta sai kiitosta. Process Geniuksen Riku Saarenheimon sanoin: ”Hienoa kuulla, että kehitätte uutta.”

Yritysvieraat esittivät tervehdyksensä opiskelijoille. Ylärivi vasemmalta: Kristiina Arola, Fastroi Oy; Mikhahil Alexeev, Keypro Oy; Julius Jämsen, Frostbullet Oy; Jari Nevalainen, CGI Suomi Oy; Alarivi vasemmalta: Riku Saarenheimo, Process Genius Oy; Andres Sutinen, Blancco Oy Ltd.; Olli Keinänen ja Jere Viinonen, KollektiWe Oy

Yrityspuheenvuorojen jälkeen siirryimme jatkamaan keskustelua etänä ja paikallaolleiden kesken vapaamuotoisesti sekä kehittämisprojektien tulosten esittelyjen kautta verkostoitumissessiossa. Varsinkin etäläsnäolorobotti-yhteydellä verkostoitumiseen ja projektiesittelyihin osallistunut opiskelija tuntui pääsevän hyvin mukaan keskusteluihin.

Tilaisuus on tältä vuodelta ohi, kokemukset kirjattu ylös ja osallistujapalaute kerätty. Saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Ensikontaktakteja on luotu ja matka alussa.

Avoin viesti opiskelijoille

Innostamme teitä nyt olemaan yhteydessä yrityksiin, mikäli teiltä vielä puuttuu harjoittelupaikka! Myös muut kuin paikalla olleet yritykset olivat kiinnostuneita harjoittelijoista, joten kehotamme ehdottomasti olemaan yrityksiin yhteydessä vielä ennen kesälomia. Syksy tulee vauhdilla ja monet päätökset tehdään ennen kesää. Muistakaa, että harjoittelun ja tutkinnon myötä teillä on edessä työelämä. Jokainen tässä vaiheessa hankittu työelämäkontakti voi olla timantti tulevaisuuden työnhaussa.

Ja viesti yrityksillemme

Oli hienoa saada teidät paikalle tapahtumaamme. Kiitokset opiskelijoille antamastanne kiinnostuksesta ja palautteesta. Lupaamme olla teihin yhteydessä myös jatkossa. Olemme kuulolla teidän tarpeistanne ja toivomme, että saamme nämä loistavat nuoret osaajat töihin omalle alueellemme.

Teksti: Tanja Rimpilä ja Marja-Liisa Ruotsalainen
Kuvat: Tanja Rimpilä, Säde Lind, Kristiina Arola


Missasitko tapahtuman? Katso opiskelijoiden blogista, miten tapahtumaan valmistauduttiin!