Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2018

Opinnäytetyö: Henkilöstöjohtamisen trendit Pohjois-Karjalan talousalueella

SMErecin toimeksiannosta on julkaistu opinnäytetyö Henkilöstöjohtamisen trendit Pohjois-Karjalan talousalueella. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, millaiset trendit vaikuttavat henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen tulevaisuudessa sekä tarkastella sitä, millaisia vaikutuksia näillä trendeillä tulisi olemaan organisaatioiden henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttään, henkilöstöjohtamisen kehittämiseen sekä henkilöstöammattilaisten työhön tulevaisuudessa.
Kirjoittaja Virpi Pursiainen opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).
Linkki opinnäytetyöhön: http://www.theseus.fi/handle/10024/153298

Opinnäytetyö: Pienten yritysten tiimihaastattelutekniikan kehittäminen rekrytoinnissa

Jo toinen SMErecin toimeksiannosta syntynyt opinnäytetyö on valmistunut. Opinnäytetyön aihe on Pienten yritysten tiimihaastattelutekniikan kehittäminen rekrytoinnissa. Julkaisusta löytyy mm. neuvot siihen, miten omaa henkilöstöä voi hyödyntää uuden työntekijän rekrytointihaastattelussa. Kirjoittaja Johanna Numminen opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018100415656