Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2019

Virtuaalihologrammien kehitystyöstä lehtori Anssi Gröhn:n DigIT -blogit

Tavoitteenamme on vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä yritysten rekrytointiosaamista ja varmistamalla sitä kautta pk-yritysten rekrytointien onnistuminen. Tätä tavoitetta kohti päästään parantamalla etäosallistujien mahdollisuuksia tuoda omaa osaamistaan esille erilaisissa rekrytointitapahtumissa.

Siksi kehitämme keväällä 2019 hologrammitallenteita, silmällä pitäen erityisesti tietojenkäsittelyn etäopiskelijoiden tarpeita. Virtuaalihologrammien tekemistä varten on rakennettava useamman kameran testiympäristö sekä tutkittava tallennusmenetelmiä ja rakennettava soveltuva visualisointiohjelmisto.

Tässä DigIT-blogimerkinnässä keskitytään testiympäristön rakentamiseen:
SMErec-virtuaalihologrammit-testiympariston-rakentaminen.

Opinnäytetyö: Korkeakoulutetun työnhakijan oman osaamisen tunnistaminen

SMErecin toimeksiannosta on valmistunut ja julkaistu jo neljäs YAMK opinnäytetyö, nyt aiheena: Korkeakoulutetun työnhakijan oman osaamisen tunnistaminen.

Kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen kokonaisuutta ja merkitystä työnhaussa, työuran hallinnassa ja rekrytoinnissa.

Kirjoittaja Pia-Riitta Pekkanen opiskeli Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).