Avainsana-arkisto: Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Korkeakoulutetun työnhakijan oman osaamisen tunnistaminen

SMErecin toimeksiannosta on valmistunut ja julkaistu jo neljäs YAMK opinnäytetyö, nyt aiheena: Korkeakoulutetun työnhakijan oman osaamisen tunnistaminen.

Kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen kokonaisuutta ja merkitystä työnhaussa, työuran hallinnassa ja rekrytoinnissa.

Kirjoittaja Pia-Riitta Pekkanen opiskeli Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).

Opinnäytetyö: Henkilöstöjohtamisen trendit Pohjois-Karjalan talousalueella

SMErecin toimeksiannosta on julkaistu opinnäytetyö Henkilöstöjohtamisen trendit Pohjois-Karjalan talousalueella. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, millaiset trendit vaikuttavat henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen tulevaisuudessa sekä tarkastella sitä, millaisia vaikutuksia näillä trendeillä tulisi olemaan organisaatioiden henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttään, henkilöstöjohtamisen kehittämiseen sekä henkilöstöammattilaisten työhön tulevaisuudessa.
Kirjoittaja Virpi Pursiainen opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).
Linkki opinnäytetyöhön: http://www.theseus.fi/handle/10024/153298

Opinnäytetyö: Pienten yritysten tiimihaastattelutekniikan kehittäminen rekrytoinnissa

Jo toinen SMErecin toimeksiannosta syntynyt opinnäytetyö on valmistunut. Opinnäytetyön aihe on Pienten yritysten tiimihaastattelutekniikan kehittäminen rekrytoinnissa. Julkaisusta löytyy mm. neuvot siihen, miten omaa henkilöstöä voi hyödyntää uuden työntekijän rekrytointihaastattelussa. Kirjoittaja Johanna Numminen opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018100415656

Opinnäytetyö julkaistu: Työnantajakuvan kehittäminen rekrytointiprosessin edistäjänä

Ensimmäinen SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce -hankkeen toimeksiannosta tehty opinnäytetyö on julkaistu. Opinnäytetyön aiheena on Työnantajakuvan kehittäminen rekrytointiprosessin edistäjänä. Tekijät ovat Maiju Juvonen ja Marja Piironen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta (Ylempi AMK).
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018061213614