MATERIAALIT

Julkaisut

Hallenberg, T., SMErec: Ensuring Successful Recruiting, Journal of Exellence in Sales, s.48.

Ruotsalainen M-L. & Taskinen K.: Hanketyöllä tuetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään, AMK-lehti / UAS Journal 2/2018

Opinnäytetyöt

Työnantajakuvan kehittäminen rekrytointiprosessin edistäjänä: Maiju Juvonen & Marja Piironen, 2018
http://www.theseus.fi/handle/10024/151193

Sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinnissa; Siiri Puhakka, 2017
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122732/Puhakka_Siiri.pdf?sequence=1

Recruitment in small businesses; Jaakko Koskinen, 2017
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/132146/Koskinen%20Jaakko.pdf?sequence=1

Hyödyllisiä linkkejä

Yksinyrittäjien sivusto – 180 000 yksinyrittäjän työkalupakki

Yrittäjät- Rekrytointi
Tietoa mm. ensimmäisen työtekijän rekrytoinnista

TE-palvelut Työnantajalle

Manpower, tuloksellisen rekrytoinnin opas

Rekryapu.fi, Käytännön ohjeita, vinkkejä ja dokumenttipohjia rekrytointiin

Yrityssuomi, työnantajan palvelut
Samoilta sivuilta löydät lisää tietoa kohdasta työnantajuus.

Onnistu yrittäjänä, ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Yrittäjät, työntekijän palkkaaminen

Opiskelijatöihin.fi
Opiskelijatöihin.fi on Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toimiva, Opiskelijan Itä-Suomi ry:n ylläpitämä työnhakupalvelu.

Hyvätyyppi.fi.
Hyvätyyppi.fi on Pohjois-Karjalan nuorten työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamispaikka.