MIKÄ SMEREC-HANKE?

SMErec – Rekrytaitoja yrityksille!

SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce -hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä yritysten rekrytointiosaamista ja varmistamalla sitä kautta pk-yritysten rekrytointien onnistuminen.

Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja toimintatapoja, joilla:

  • opastetaan pieniä yrityksiä ensimmäisten ulkopuolisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • toteutetaan onnistuneita osaajien rekrytointeja
  • luodaan pk-yrityksille positiivista yrityskuvaa
  • kehitetään pk-yritysten henkilöstöjohtamisen taitoja
  • parannetaan valmistumassa olevien opiskelijoiden työnhakutaitoja.

SMErec-hanketta toteutetaan kahdella talousalueella: Joensuun ja Turun seuduilla. Yhteistyötä tehdään Belgiassa ja Saksassa samaan aikaan toteutettavissa vastaavantyyppisissä hankkeissa.