Opinnäytetyö: Rekrytoinnin tarpeen tunnistaminen ja suunnittelu

0 Posted by - kesäkuu 19, 2019 - Yrityksille, SMErec-hanke

Osana SMErec-hanketta on valmistunut ja julkaistu viides YAMK opinnäytetyö. Työn aiheena on Rekrytoinnin tarpeen tunnistaminen ja suunnittelu. Opinnäytetyö keskittyi rekrytoinnin alkuvaiheeseen, suunnitteluun ja tarpeen määrittämiseen osaamisen ja muutoksen johtamisen näkökulmasta. Työn tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä vauhdittamaan kasvuaan ja kehitystään parantamalla rekrytoinnin tarpeen määrittämistä ja suunnittelua. Kirjoittajat Maarit Niemi ja Armi Vänskä opiskelivat Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla Kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa (ylempi AMK). http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019061116465