Work Smart Online Fair – uuden sukupolven osaamista esille uusin menetelmin

0 Posted by - 8 kesäkuun, 2018 - Työnhakijoille

Karelia-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat ovat vuodesta 2016 lähtien järjestäneet yhteistyössä hankkeiden kanssa paikallisille IT-alan yrityksille tapahtuman, jossa opiskelijat esittelevät omaa osaamistaan. Koko tapahtumajärjestely on integroitu mukaan opiskelijoiden kurssikokonaisuuksiin. Ja kuten IT-alaan kuuluu, toteutus on kehittynyt varsin iteratiivisesti vuosi vuodelta.

Vuosi sitten SMErec-tiimimme hyppäsi ensi kertaa mukaan toteutukseen ja lehtori Anssi Gröhn ideoi heti yhdessä opiskelijoiden kanssa 360°-videostriimin mukaan etäosallistumiseen.

Mitä tänä vuonna?

Tänä vuonna toteutusta lähdettiin suunnittelemaan opiskelijoiden projektitöiden kautta astetta laajemmalla skaalalla. Opiskelijaprojekteina suunniteltiin niin tapahtuman verkkosivut, viestintä, 360°-videostriimi, etäläsnäolorobotti-osallistuminen kuin AR-sovelluskin. Osaamisen esittelyn ja rekrytoinnin näkökulmasta opiskelijat esittelivät osaamistaan projektien sekä näiden lopputulosten kautta. Lisäksi SMErec-tiimi valmensi opiskelijoita tapahtumaa edeltäneessä yrityskontaktoinnissa.

Kolme askelta työelämään – SMErec tukee opiskelijoiden verkostoitumista työelämään

Pohjois-Karjalasta löytyy runsaasti erilaisia yrityksiä, joilla on tarvetta IT-osaajille. Useat yrityksistä tekevät varsin tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa ja tulevat kertomaan yrityksestä tapahtumiin, mutta paljon on puhetta myös suoran kontaktin merkityksestä valmistuvan opiskelijan ja uuden työntekijän urapolun alussa. SMErecin tavoitteena on auttaa opiskelijoita saamaan kokemuksia sekä työelämäyhteyksien luomisesta että oman osaamisensa esittelemisestä opintojen ja urapolun alussa.

Tapahtuman suunnittelusta vastanneet tietojenkäsittelyn opiskelijat saivat kevään aikana SMErec-tiimiltä valmennusta työelämätaitoihin. Valmennus sisälsi myös intensiiviosuuden siitä, kuinka yrityksiä kontaktoidaan kolme askelta työelämään -mallin mukaisesti.

Opiskelijavalmennuksissa kuvasimme opiskelijoille työnhakua mm. oppimistapahtumana ja neuvotteluna. Tällöin työnhaku on osaamisen ja odotuksien sovittamista työelämän todellisuuteen. Puhuimme opiskelijoille myös työyhteisön erilaisista rooleista ja kannustimme opiskelijoita kokeilemaan projekteissaan erilaisia rooleja.

Tavoitteemme on, että opiskelijoille suunnattujen SMErec-valmennusten ja tapahtumien myötä opiskelijat voivat luoda itselleen verkostoja alueen yrityksiin ja kuulla yrityksiltä näiden tarpeista.  Tavoitteena meillä on lisäksi luoda tilanteita, joissa virtuaaliteknologian keinoin saadaan kurottua välimatka umpeen niin, että etätilanteessa molemmat tahot – hakija ja työnantaja – voivat kokea verkkovälitteisesti olevansa tapaamisessa keskenään. Vahvemman kokemuksen myötä myös muistijäljen voidaan tällöin olettaa olevan vahvempi. Loppujen lopuksi molemmat osapuolet haluavat tutustua toiseen myös persoonatasolla, mihin virtuaaliteknologia antaa uusia mahdollisuuksia.

Tämän vuoden tapahtuma SMErec-tiimin silmin

Toisen vuosikurssin tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat olivat aloittaneet tapahtuman ja siihen liittyvien projektitehtävien suunnittelun ja toteutuksen jo alkukevään aikana. He olivat myös olleet pääasiassa sähköpostitse yhteydessä alueen IT-yrityksiin ja kutsuneet näitä toukokuun tapahtumaan. Myös me hankkeessa olimme yhteydessä alueen yrityksiin ja oli erittäin hienoa, että saimme tapahtumaan paikalle yhdeksän eri yritystä. Yrityksiltä saamamme palautteen mukaan tällaisille tilaisuuksille on ehdottomasti tarvetta ja kiinnostusta.

Toukokuussa Tiedepuistolla järjestetty Work Smart Online Fair -tapahtuma oli tutustumista puolin ja toisin. Tilaisuudessa opiskelijat esittelivät ensin omaa osaamistaan toteutettujen projektien kautta etänä ja paikalla. SMErec-tiiminä olimme erittäin ylpeitä opiskelijoiden esityksistä! Englanti kielenä vaikutti hyvin luontevalta tavalta esittää omaa osaamistaan. Esitysten myötä pääsimme tutustumaan IT-alan opiskelijoihin aivan eri tavoin kuin cv-tasolla on mahdollista. Jokainen toi oman persoonansa esiin, mikä on todella hienoa.

Tämän jälkeen myös yritykset saivat mikin. Meillä oli ilo kuulla seitsemän yrityksen terveiset opiskelijoillemme. Suurin osa paikalla olleista yrityksistä kertoi heti olevansa kiinnostunut harjoittelijoista ja monella oli myös kasvun myötä tarve rekrytoida uusia osaajia. Myös oman osaamisen esittely projektien kautta sai kiitosta. Process Geniuksen Riku Saarenheimon sanoin: ”Hienoa kuulla, että kehitätte uutta.”

Yritysvieraat esittivät tervehdyksensä opiskelijoille. Ylärivi vasemmalta: Kristiina Arola, Fastroi Oy; Mikhahil Alexeev, Keypro Oy; Julius Jämsen, Frostbullet Oy; Jari Nevalainen, CGI Suomi Oy; Alarivi vasemmalta: Riku Saarenheimo, Process Genius Oy; Andres Sutinen, Blancco Oy Ltd.; Olli Keinänen ja Jere Viinonen, KollektiWe Oy

Yrityspuheenvuorojen jälkeen siirryimme jatkamaan keskustelua etänä ja paikallaolleiden kesken vapaamuotoisesti sekä kehittämisprojektien tulosten esittelyjen kautta verkostoitumissessiossa. Varsinkin etäläsnäolorobotti-yhteydellä verkostoitumiseen ja projektiesittelyihin osallistunut opiskelija tuntui pääsevän hyvin mukaan keskusteluihin.

Tilaisuus on tältä vuodelta ohi, kokemukset kirjattu ylös ja osallistujapalaute kerätty. Saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Ensikontaktakteja on luotu ja matka alussa.

Avoin viesti opiskelijoille

Innostamme teitä nyt olemaan yhteydessä yrityksiin, mikäli teiltä vielä puuttuu harjoittelupaikka! Myös muut kuin paikalla olleet yritykset olivat kiinnostuneita harjoittelijoista, joten kehotamme ehdottomasti olemaan yrityksiin yhteydessä vielä ennen kesälomia. Syksy tulee vauhdilla ja monet päätökset tehdään ennen kesää. Muistakaa, että harjoittelun ja tutkinnon myötä teillä on edessä työelämä. Jokainen tässä vaiheessa hankittu työelämäkontakti voi olla timantti tulevaisuuden työnhaussa.

Ja viesti yrityksillemme

Oli hienoa saada teidät paikalle tapahtumaamme. Kiitokset opiskelijoille antamastanne kiinnostuksesta ja palautteesta. Lupaamme olla teihin yhteydessä myös jatkossa. Olemme kuulolla teidän tarpeistanne ja toivomme, että saamme nämä loistavat nuoret osaajat töihin omalle alueellemme.

Teksti: Tanja Rimpilä ja Marja-Liisa Ruotsalainen
Kuvat: Tanja Rimpilä, Säde Lind, Kristiina Arola


Missasitko tapahtuman? Katso opiskelijoiden blogista, miten tapahtumaan valmistauduttiin!