Opinnäytetyö: Henkilöstöjohtamisen trendit Pohjois-Karjalan talousalueella

0 Posted by - 15 lokakuun, 2018 - Yrityksille, SMErec-hanke

SMErecin toimeksiannosta on julkaistu opinnäytetyö Henkilöstöjohtamisen trendit Pohjois-Karjalan talousalueella. Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, millaiset trendit vaikuttavat henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen tulevaisuudessa sekä tarkastella sitä, millaisia vaikutuksia näillä trendeillä tulisi olemaan organisaatioiden henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttään, henkilöstöjohtamisen kehittämiseen sekä henkilöstöammattilaisten työhön tulevaisuudessa.
Kirjoittaja Virpi Pursiainen opiskelee Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).
Linkki opinnäytetyöhön: http://www.theseus.fi/handle/10024/153298