Valmentajan johdolla työyhteisön voittoon

0 Posted by - 19 joulukuun, 2018 - Uraohjaajille

Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalosen Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä pitämän puheenvuoron otsikkona oli Menestyvän tiimin rakentaminen. Joukkuepelin valmentajan on luontevaa korostaa tiimin ja yhteistyön merkitystä.

Jalonen korosti puheenvuorossaan yksinkertaisia perusasioita, jotka kuitenkin toisinaan ovat hukassa niin johtajalta kuin valmentajaltakin. Yhteisten tavoitteiden asettamista ei voi vähätellä joukkueurheilusta puhuttaessa ja vähintään yhtä tärkeitä ne ovat työyhteisön toimintaa ajatellen. Pelkkä tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan yksin riitä: suuri tavoite pitää palastella pieniin ja konkreettisiin osiin tai tehtäviin, joilla tavoitteiseen päästään. Yksilön ja tiimin tavoitteet usein poikkeavat toisistaan, samoin toimintatavoitteet ja tulostavoitteet.

Jalonen rakensi joukkueensa kanssa Menestyksen portaat ‐kuvion, johon oli koottu voittoon ja hyvään peliin tarvittavia asioita. Pukuhuoneen seinällä kuva muistutti pelaajia tavoitteesta ja siihen liittyvistä askelmista. Kuvaa oli hyvä katsoa epäonnistumisen hetkinä, siellähän ne olivat kaikki menestyksen ainekset näkyvissä. Tavoitteen näkeminen selkeänä kuvana edessämme voisi myös auttaa monia meitä työyhteisön tiimipelaajia. Epätietoisuuden hetkellä voisi olla hyvä pysähtyä tavoitekuvan eteen ja kerrata, mhin tässä nyt pyritäänkään ja miten sinne päästään.

Urheiluvalmennuksessa on jo kauan nostettu palautteen (feedback) rinnalle tai tilalle feed forward, Jalosen käännöksenä tuleute. Siinä missä palaute on positiivista tai negatiivista ja kohdistuu toimintaan tai asioihin, joita ei voi enää muuttaa, tuleute on arvottamisesta vapaata, tulevaisuuteen suuntautunut ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa.

Menneisyyden vatvomisen sijaan Jalonen kannustaa hyvää valmentaja‐johtajaa kyselemään ja keskustelemaan valmennettavan kanssa tavoitteen saavuttamisen keinoista. Kun valmennettava on itse löytänyt seuraavat askeleensa tai tehtävänsä, ne myös konkretisoituvat tehokkaammin ja niihin on helpompi sitoutua, kun ylhäältä annettuihin. Johtaja‐valmentaja ohjaa ja pitää huolen toteutuksen suunnasta sekä tarvittaessa muistuttaa yhteisestä tavoitteesta. Valmennettava on puolestaan se, joka toteuttaa. Tuleuttaminen perustuu tosiasioihin, ei olettamuksiin. Jos tavoitteiden toteutumista ja valmennettavan kehittymistä ei seurata, ei myöskään ole niitä faktoja, joiden varaan jatkossa seuraavat tuleutustoimenpiteet voidaan perustaa. Tulevaisuuden toimintaohje  ei kiistä menneiden toimien merkitystä.

Jalonen jakoi myös vinkkejä modernille johtajalle. Vinkit ovat hyvin selviä ja järkeenkäypiä ja soveltaen osa niistä sopii ohjeeksi kenelle tahansa, ei pelkästään johtajille: ole oma itsesi, parhaimmillasi, kunnioita ja arvosta toisia, siedä erilaisuutta, ole reilu, myönnä virheesi, tue kaveriasi epäonnistumisen jälkeen, ole johdonmukainen…

Modernille johtajalle Jalonen tarjoili myös harvemmin esiin nostettua mahdollisuutta: anna johdettaville lupa epäonnistua. Tätä neuvoa joutuu ehkä modernikin johtaja pureskelemaan jonkin aikaa ennen kuin on valmis näin tekemään. Myös kehotus olla ylpeä tiimistään ja ennen kaikkea sen näyttäminen myönteisessä valossa voi ehkä olla joskus haastavaa maassa, jossa hevosetkin potkivat rakkaudesta. Helpommin hyväksytty vinkki taitaa olla kehotus luottaa tiimiinsä ja johdettaviinsa myös käytännön tasolla delegoimalla tehtäviä.

Kirjoitus perustuu Jukka Jalosen Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä 2018 pitämään puheenvuoroon Menestyvän tiimin rakentaminen. Teksti Tanja Hallenberg.