Opinnäytetyö: Korkeakoulutetun työnhakijan oman osaamisen tunnistaminen

0 Posted by - huhtikuu 18, 2019 - Työnhakijoille, SMErec-hanke

SMErecin toimeksiannosta on valmistunut ja julkaistu jo neljäs YAMK opinnäytetyö, nyt aiheena: Korkeakoulutetun työnhakijan oman osaamisen tunnistaminen.

Kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää työnhakijan oman osaamisen tunnistamisen kokonaisuutta ja merkitystä työnhaussa, työuran hallinnassa ja rekrytoinnissa.

Kirjoittaja Pia-Riitta Pekkanen opiskeli Karelia-ammattikorkeakoulun Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi AMK).